Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Programı

Yürütücü

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU

 

İletişim: 0212 383 50 42

 

-Misyon:

Geçmişin bilgi, biçim ve becerilerini öğretmek ve günümüz koşulları ile örtüştürmelerini sağlamak.

Yeni teknolojileri kullanmayı ve geliştirebilmeyi öğretmek.

Analiz, sentez, yorum üçlüsünü birlikte kullanma disiplinini pekiştirmek.

Sanat için gereken akademik altyapının oluşturulması ve gereken malzemelerin temini, tanıtılması, etkin ve verimli kullanılmasını öğretmek.

Yaşam standartlarını yükseltmek için, günlük yaşam ile sanatı birleştirme becerilerini kazandırmak.

Bir ürün ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar sürecini oluşturmak.

Ürünün gerçekleştirmesi aşamasında yönlendirici olan proje, çizim, maket v.b. tümünü en iyi şekilde uygulamayı öğretmek.

Kullanılan malzeme ya da malzemelerin olanakları ve bu malzemelerin amaçlanan işleve uyarlanmasında kullanılan yöntemleri, parçaların bütün içinde yan yana geliş biçimini ve ürünün onu izleyecek ya da kullanacak olanlar üzerindeki etkilerini bilimin yöntemleri ve akıl yolu ile kurgulayabilmeleri için eğitmek.

 

Vizyon:

Geçmişin birikimi ile geleceğe yönelik çalışmalar yapabilen, farklı alanlardaki etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşünceleri biçime dönüştüren, yetenekleri gelişmiş, yüzeysel açıklamaların çekiciliğine kapılmayan, güçlü zihne sahip insanlar yetiştirmek.