Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Programı

Yürütücü

 

Doç. Dr. Ayrin ERSÖZ

 

İletişim: 0212 383 60 53

 

Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans ve Doktora Programı

 

 

Misyon:

Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans ve Doktora Programı, bağlı bulunduğu Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin de benimsediği disiplinler arası çalışma ilkesini esas alan; performansla kuramı akademik kriterlere uygun bir biçimde buluşturma hedefiyle nitelikli çalışmalar üretebilecek Yüksek Lisans ve Doktora adaylarına alan açma; ve onları, yetkin öğretim elemanlarının rehberliğinde, disiplinlerinin muteber ve aranan akademisyenleri arasına sokma; akademik dünyaya kazandırma misyonunu esas almaktadır. Bu misyon uyarınca zenginleştirilmiş tez/proje içeriklerinin üretilmesi, genişletilmiş bir perspektif ve farkındalık alanı yaratılması; açıklık, özgünlük, ve iletişimsellik gibi niteliklerin, ve hepsinden önemlisi, akademik etik bilincinin, bu çerçevede üretilecek her bir çalışmada belirgin bir yer tutması, Programın temel ilke ve hedefleri arasında öne çıkmaktadır.

Vizyon:

Programın misyonu uyarınca geniş bir örneklemden gelebilecek nitelikli Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının tüm öğrenim süreci boyunca birbirlerini besleyeceği, pekiştireceği bir iletişim alanı yaratılması; önemi her fırsatta vurgulanan disiplinlerarasılığın gerçek bir anlamda deneyimlendiği, ve anlayışlar kadar içerikleri de zenginleştirdiği; ve böylelikle her bir aday ve ona sunulacak danışmanlık katkısıyla gün be gün çeşitlenecek ve genişleyecek bir vizyon Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans ve Doktora Programı’nın benimsediği ve kuruluşundan beri temsil ettiği yaklaşımı yansıtmaktadır.