Müzecilik YL

Müzecilik Yüksek Lisans Programı

Yürütücü

Yrd. Doç. Dr. Kadriye TEZCAN 

İletişim : 0212 383 50 32

 

MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Vizyon

Kültürel değerlerin kamusal alana taşınmasında önemli bir kurum olan müzelere, toplumu temsil edebilme vasfı kazandırmada yeni açılımlarla yön vermek.

 

Misyon

Programın misyonu,

-          müzelerin toplumla iletişim içinde, toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunan kurumlar olması yönünde, çağdaş bir müzecilik anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak ve

-          Türkiye’de müzebilimin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesine katkıda bulunmak.

-           

Amaç/Hedefler

-          Müzeler ve kültür sektörü için ulusal ve uluslararası alanda mesleki ihtiyaçlara cevap verecek bir eğitim programı sunmak.

-          Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere yüksek lisans düzeyinde müzebilim alanında gerekli yeterlilikleri kazandırmak

-          Türkiye´de müzeciliğin gelişimi için gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesini sağlamaktır.

-          Müzelerde çalışan personelin programa katılımını sağlayarak müzebilimin temel alanlarında gelişimlerine katkıda bulunmak.

-          Türkiye´de müzebilim alanındaki teknik ve sosyal sorunların tespiti ve çözümü için projeler üretmek.

-          Kültür ve Turizm Bakanlığı ve müzelerle işbirliği içinde uygulamalı çalışmalarla müzeciliği desteklemek.