Lisansüstü

 

 ►Lisansüstü  

 

 

 ►Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans   

 

 

 

 

 ►Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlilik     

 

 

 

 

 Müzik ve Sahne Sanatları Doktora      

 

 

 Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans     

 

 

 İnteraktif Medya Yüksek Lisans     

 

 

 Sanat ve Tasarım Doktora     

 

 

 Müzecilik Yüksek Lisans     

 

 

 

 

 

 

Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine...

Lisansüstü Programlar Tüm Dersler (Sanatta Yeterlilik, Sanat ve Tasarım Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek lisans, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans, İnteraktif Medya Yüksek Lisans programları, Müzecilik Yüksek Lisans) ortak havuza alındığı için istediğiniz programdan ders seçebilirsiniz. İntibak İşlemleri gerekmemektedir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA KAYIT KURALLARI

 

Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adayların Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuru yaptıktan sonra Sanat ve Tasarım Fakültesi sekreterliğine teslim etmeleri gereken belgeler:


1- Özgeçmiş

2- Adayların lisansüstü programa katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlamaları gerekmektedir. Yazıya ek olarak lisansüstü eğitim sürecinde araştırılmak istenen konu da ana başlıklarıyla belirtmelidir. 

3- Aday Tanıtım Dosyası (Dosya aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır)

1.Bölüm: Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

2.Bölüm: Yayınlanmış makaleler ve yazılar (Uluslararası ve Ulusal olarak gruplanacak)

3.Bölüm: Düzenlenmiş etkinliklere ait belgeler ve davetiyeler (Sergi, Konser, Performans, Workshop)

4.Bölüm: Üretilen Eserlerden görseller (isim, tarih, teknik, ölçü, süre… vs künye bilgileri yer almalıdır)

5.Bölüm: Etkinliklerle ilgili medyada yayınlanmış haberler

4- Yüksek Lisans Tezinin Kopyası (Sanatta Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarına başvuranlar için geçerlidir)

 

Not: Yukarıda belirtilen koşullar Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı Sanatta Yeterlilik, Sanat ve Tasarım Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans, İnteraktif Medya Yüksek Lisans programları için geçerlidir. 

 

Müzecilik Yüksek lisans Programı Başvuru Kriteri:

Adayın;

1.  Özgeçmişi

 

2.  İlgilendiği/üzerinde çalışma yapmayı planladığı müzecilik alanının ya da probleminin tanımlanması.

 

3.  İlgilendiği müzecilik alanının ya da probleminin:

·      Ulusal ya da uluslararası kitap içinde makale

·      Ulusal ya da uluslararası hakemli/indeksli dergilerde yayınlanmış makale

·      Ulusal ya da uluslararası kitap

içinde nasıl ele alındığını değerlendiren (problem, amaç, yöntem, sınırlılıklar, elde edilen sonuçlar v.b.) en az 500 kelimelik metin.

En az bir makale, kitap ya da kitap bölümü incelemesi yapılmalıdır.

 

Makale taraması için:

·    TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanları, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Web of Science, EBSCOhost Veri Tabanları, Scopus, J-Store,vb. veri tabanlarından tarama yapılabilir.

YTÜ Kütüphaneleri’nin (Davutpaşa Merkez ve Yıldız/Şevket Sabancı) yayınlarından ilgili kitap ve süreli yayınlara, kütüphanenin elektronik kaynakları tarama sisteminden de ilgili makalelere ulaşılabilir).