İnteraktif Medya YL

İnteraktif Medya Tasarımı Yüsek Lisans Programı

Yürütücü

Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU

İletişim : 0212 383 50 51

 

 

İnteraktif Medya Tasarımı Yüksek Lisans

Programı Misyonu

Programımız tasarımcı-mühendis kafasının bir arada çalışması gereken bir programdır bu sebeple:

 

Öğrencilerimiz sektör tecrübesi olan ve tasarım, sanat ve iletişim bilgi ve becerilerini endüstriyel ve mühendislik süreçlerin içerisinde uygulayabilen kişiler olacaktır. Öğrencilerimiz teknoloji, estetik ve kullanılabilirlik kavramlarıyla teknoloji üreticilerini ve teknoloji kullanıcıları ile buluşturabilecek yetenek, bilgi, görgü ve derinlik içerisinde mezun olacaklardır.

 

İnteraktif Medya Tasarımı Yüksek Lisans

Programı Vizyonu

Yüksek Lisans Programımız öğrenci ve mezunlarımızın, ulusal ve uluslararası olarak “biliminsanı-sanatçı” karakteri ve bilgisiyle çalışabilmesi ve üretebilmesi, aynı zamanda da bilginin yanı sıra “sezgiyle” de mantıklı çıkarım yapma ve çözüm üretebilme kapasitesinde olmaları vizyonundadır.

 

 

Programın Profili

 

Program multimedya proje dersleri, servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin interkatif medya tasarımı disiplinine ilişkin yaratıcılıklarını arttırmak ve farklı medyalarla çalışarak tasarım deneyimlerini oluşturmaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Bölümde gerçekleştirilen çalışmalar ve araştırmalar, akademik ve bilimsel ortamlarda sunularak ve alanin önemli indeksli dergilerinde basılarak bölümün eğitim programının başarısını ortaya koyan ve bölüm profilini yükselten etkenler olmuştur.